Jaarorden FEN Nederland

Onderscheidingen zijn een wijd verspreid fenomeen, zeker in de carnavalswereld, waar jaarlijks duizenden medailles of jaarorden uitgereikt worden om de meest diverse redenen.

Bij FEN bestaat sinds 1979 de traditie om jaarlijks een jaarorde uit te geven. Deze worden door de bestuursleden van de federatie uitgereikt aan personen die hun vereniging vertegenwoordigen of die hiervoor in aanmerking komen.

Deze jaarorden, die vaak echte pareltjes van tekenkunst zijn, worden ontworpen door personen uit het verenigingsleven, meer bepaald uit de carnavalswereld. Het ligt voor de hand dat deze jaarorden een groot succes kennen, niet in het minst omdat er tussen de vele vertegenwoordigers van de verenigingen in de loop der jaren echte verzamelaars zijn ontstaan.

Onderstaand een overzicht van al de jaarorden die werden uitgegeven door F.E.N.-Nederland. in Sommige jaren werden de jaarorden in 2 verschillende kleuren uitgegeven. (verenigingslid-Persoonlijk lid)


Jaarspeldjes FEN Nederland

Naar analogie met de jaarorden heeft F.E.N. in 1979 eveneens het initiatief genomen om jaarlijks een speldje (of pin) uit te geven.

Net zoals bij jaarorden geniet dit jaarspeldje eveneens een erg grote populariteit onder de carnavalisten. 

Het behoort nu tot de traditie om dit jaarspeldje voor het eerst uit te reiken op het Nationale Prinsen Gala, waar alle bezoekers bij het binnenkomen meteen een gratis speldje ontvangen uit de handen van de bestuursleden. De resterende pins worden vervolgens tijdens de loop van het carnavalseizoen verkocht.

Het valt vrij vaak voor dat het speldje een verkleinde kopie is van de jaarorde, waardoor dit kleinood, evenals de medailles, snel zijn weg vindt naar de verzamelaars.

Onderstaand een overzicht van al de jaarspeldjes die sedert 1981 werden uitgegeven door F.E.N.-Nederland

Eretekens FEN NederlandZilveren Nar van EuropaKort na de oprichting van F.E.N. werd beslist een ereteken uit te geven dat uitgereikt kon worden aan personen die zich op de een of andere wijze binnen het carnavalsgebeuren verdienstelijk hadden gemaakt.

Op die wijze kwam de Zilveren Nar van Europa tot stand. Het is een unieke carnavalsonderscheiding op Europees niveau. Per vereniging kunnen er jaarlijks maximum twee leden worden gedecoreerd met deze Nar.

In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 50 Zilveren Narren uitgereikt samen met een gepersonaliseerde oorkonde.

De uitreiking vindt plaats op een evenement van de vereniging die de Nar heeft aangevraagd.  EuronarTerwijl de Zilveren Nar van Europa uitgereikt wordt in alle landen waar F.E.N. actief is, wordt de Euronar enkel uitgereikt door F.E.N.- Nederland en F.E.N. Vlaanderen

Deze carnavalsonderscheiding is bedoeld voor carnavalisten met een grote verdienste in de carnavalswereld en die meer dan 11 jaar drager zijn van een Zilveren Nar.

Ook met dit ordeteken kunnen per vereniging maximaal twee personen per jaar gedecoreerd worden. De uitreiking gebeurt eveneens en op een evenement van de vereniging die de orde heeft aangevraagd.

De eerste Euronarren werden uitgereikt in 1998.Gouden Nar van EuropaNaast de Zilveren Nar van Europa werd enkele jaren na de oprichting van F.E.N. eveneens de zogenaamde Gouden Nar ingevoerd.

Bij de aanvang was het de bedoeling deze Gouden Nar enkel uit te reiken aan personen, die na een jaar stage in het F.E.N.-bestuur, bewezen hadden als volwaardig bestuurslid te kunnen functioneren.

Spijtig genoeg is deze traditie tijdens de jaren negentig bij F.E.N.-Duitsland stilaan gaan verwateren en werd deze Gouden Nar ook aan andere personen dan bestuursleden uitgereikt.

Vandaar dat de Gouden Nar op dit moment in Vlaanderen en Nederland niet meer als een vereremerking voor bestuursleden wordt aanzien, en slechts onder bepaalde voorwaarden uitgereikt wordt aan personen met een bijzondere staat van dienst in de carnavalswereld.Briljante Nar van Europa.Deze onderscheiding, die slechts sporadisch en in speciale gevallen uitgereikt wordt aan personen met een uitermate grote verdienste bij F.E.N., heeft in de loop der jaren helaas behoorlijk wat aan waarde moeten inboeten, omdat de voorwaarden niet altijd gerespecteerd werden.

Niettemin bestaat deze onderscheiding nog steeds, als een ordeteken van F.E.N., en dient zij nog altijd aanzien te worden als de hoogste onderscheiding binnen F.E.N..


Ordeteken F.E.N.-bestuursleden


Zoals aangehaald in de toelichting omtrent de Gouden Nar, werd in het jaar 2000, na de devaluatie van de Gouden Nar als speciaal ordeteken voor bestuursleden, besloten om de bestuursleden met een andere onderscheiding te decoreren.

Dit speciale ordeteken wordt na een jaar van stage binnen het bestuursorgaan van F.E.N., enkel uitgereikt aan de F.E.N.-bestuursleden. Ook in Vlaanderen en Duitsland wordt dit ordeteken gedragen door de bestuursleden van de respectievelijke landen.
Ordemedaille F.E.N.-NederlandEen ordemedaille, hetzij van een vereniging hetzij van een federatie, ...heeft steeds de bedoeling de precieze identiteit van dit orgaan op de een of andere wijze in beeld te brengen.

Wat de Federatie Europese Narren betreft wordt er in de eerste plaats een afbeelding van het eigen logo op geplaatst.

Daarnaast wordt er aan de hand van de wapenschilden verwezen naar de 12 provincies die Nederland rijk is, en waar FEN is vertegenwoordigd.

Deze ordemedaille, deed haar intrede bij F.E.N.-Nederland in het jaar 1979 (afbeelding boven).


Speciale uitgaven FEN eretekens


Het ligt voor de hand dat wanneer een organisatie een jubileum te vieren heeft, er automatisch ook aangesloten leden (verenigingen of individuele leden) zijn die een gelijk aantal jaren lidmaatschap kunnen aantonen.
Jubileum tekens (lidmaatschap bij F.E.N.-Nederland)