De doelstellingen van FEN Nederland zijn heel kort als volgt samen te vatten.

FEN Nederland is een landelijk opererende organisatie met contacten door geheel Europa.


 1.   Het cultureel erfgoed carnaval in Europa, en in het bijzonder in Nederland, stimuleren, ontwikkelen en in een uniforme.

       richting leiden, teneinde het Europees carnaval als dusdanig een eigen karakter te geven, met respect voor typische

       plaatselijke en folkloristische gebruiken.


 2.   Het op alle mogelijke legale wijze aandacht geven aan het gebeuren carnaval en haar bijbehorende activiteiten.


 3.   Samenwerken met andere landen in een geest van culturele ontwikkeling, vriendschapsbanden smeden en onderhouden

       met verenigingen uit andere landen en gewesten, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities.


 4.   Het zonodig uitwisselen van adressen van relaties, adverteerders, carnavalsgroepen, verenigingen en persoonlijke

       leden. Onderling zowel nationaal als internationaal, om de onderlinge contacten te vergroten en zodoende te

       verbeteren.


 5.   Het via een maandblad, e-mail en website, zaken carnaval en het carnavalverenigingsleven in het bijzonder te

       publiceren.


 6.   Het op verzoek, ondersteunen van de aangesloten lidverenigingen bij het opzetten van statuten en huishoudelijke

       reglementen, adressystemen, financiële systemen etc.


 7.   Het adviseren en ondersteunen in de uitvoering van activiteiten, op het gebied van carnaval en haar randverschijnselen,

       zulks op verzoek van de verenigingen.


 8.   Het organiseren  van het Nationale Prinsen Gala, Nationale Pronkzitting, en eventueel mede organiseren van diverse

       activiteiten zoals Dansfestivals, Blaaskapellen festival, artiestendagen, buitenlandse bezoeken en alle zaken die het

       contact en de sfeer tussen verenigingen kunnen verbeteren.


 9.   Het adviseren bij de aankoop van verenigingsonderscheidingen, kleding, steken, attributen op het gebied van carnaval,

       dansgroepen etc. zulks op verzoek.


 10.  Het eventueel op verzoek bemiddelen in het creëren van bijzondere onderscheidingen en ordetekenen.


 11.  Door het bezoeken van activiteiten van aangesloten leden en relaties, trachten de onderlinge verstandhoudingen te

        verbeteren en uit te bouwen tot een groot carnavalsnetwerk zowel nationaal als internationaal.


Doelstellingen FEN Nederland