In Memoriam


  Voor het vele goede werk, dat zij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging hebben gedaan, zullen wij hen steeds met grote dankbaarheid gedenken.

De herinnering aan de fijne samenwerking zal in onze gedachten blijven.
     

     

     


     Henk Verheijen                                                             18 Sept. 2021

     Voorzitter Regio Zuid tot 2021


     John Leenders                                                              7 Okt. 2022

      Secretaris Dagelijks bestuur tot Okt 2022