Vereniging FEN Nederland

vorm en structuur


FEN Nederland is opgericht in 1970 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De rechten en plichten van een vereniging worden hoofdzakelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 2 (artikel 26 t/m 52).en sedert 2021 aangepast naar WBTR wetgeving.

  • het bestuursorgaan is samengesteld uit effectieve leden, zijnde de leden van het dagelijks bestuur en de leden van de regio afdelingen.
  • binnen het bestuursorgaan bestaat er een dagelijks bestuur, dat borg staat voor het dagelijkse beheer van de federatie, op bestuurlijk, administratief, financieel en logistiek vlak. Deze taken worden verdeeld onder de vijf effectieve leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur, met name de president, de vice-president, secretaris, penningmeester en algemeen db-lid.
  • de verenigingen die een lidmaatschap verwerven bij de federatie hebben het statuut van "aangesloten lid";
  • de federatie geeft individuele personen eveneens de gelegenheid om een lidmaatschap te verwerven als "persoonlijk lid".


Vestigingsadres FEN Nederland

FEN Nederland heeft haar zetel te Soest, Turfstreek 29, 3766 HR

Post adres: Verdunplein 17 Box G9333 5627 SZ Eindhoven


Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten FEN d.d. 16/08/2022

Huishoudelijk reglement d.d. 24-03-2024