Welkom op onze website


Hoewel F.E.N. (Federatie Europese Narren) voor de gewone leek een volslagen onbekende is, geniet zij in de bonte carnavalsmiddens een ruime bekendheid. De naam van de organisatie verklapt trouwens meteen het internationale karakter.

Zij is inderdaad Europees maar is voornamelijk actief in Duitsland, België en Nederland.

De F.E.N. werd opgericht in Duitsland einde de zestiger jaren, en vond interesse bij de Nederlandse carnavalsverenigingen sinds 1970.

F.E.N. Nederland werdt opgericht te Eindhoven op 1 mei 1970 door toenmalig Commissaris Jan Meeuwsen die voor de verzelfstandiging commissaris voor nederland was van het Duitse Föderation Europäïscher Narren. Het had al snel een vijkoppig bestuur.

De voortdurende expansie heeft dan ook tot gevolg gehad dat de bestaande bestuursvormen regelmatig dienden herzien en aangepast te worden. Oorspronkelijk startte men inderdaad uitsluitend met een nationaal bestuur, dat nadienals gevolg vande regionalisatie van ons land, opgesplitst werd in regionale bestuursorganen.