Protocol Installatie Doorluchtige Hoogheden.


Dat er de laatste tijd nogal eens wordt gevraagd hoe om te gaan met het protocol voor de uitvoering van een installatie van een Prins / Prinses wil ik u allen een leidraad mee geven om deze avond tot een succes te maken, en waarbij zeker de verkozen persoon de aandacht krijgt die het verdient, het is daarbij zeker ter uwe competentie om dit alles uit te voeren naar eigen inzicht daar bent u vrij in.

Om te beginnen is het altijd leuk om de verkozen persoon onherkenbaar in te halen, dat kan gebeuren door een creatieve uitvoering welke door de vereniging wordt bedacht.

Dit alles wordt onder begeleiding van een aantal leden van de Raad van Elf ten uitvoer gebracht, en deze zal eindigen op het podium of een ander te bepalen plaatst welke voor de installatie wordt bedacht.

Dit alles zal plaatst vinden onder de begeleiding van een Spreker, ( Ceremoniemeester, Voorzitter, Grootvorst, Vorst of een ander daarvoor aangewezen persoon), die de spanning zal gaan opvoeren, tot het moment van het aftellen voor de onthulling van de persoon.

De aftelling vangt aan bij 11 en gaat terug naar 0, dan wordt de Hij of Zij ( kan ook als Prinsenpaar) gepresenteerd, aan de aanwezigen.

Voor het overgaan tot de installatie, vraagt men indien van toepassing aan de partner of zij of hij hem/ haar een jaar te mogen lenen, en aan de verkozen(en) of Hij of Zij bereid zijn hun taak naar behoren uit te voeren.

De installatie wordt over het algemeen uit gevoerd door de Grootvorst, Vorst of voorzitter van de vereniging, ( of een ander daarvoor aangewezen persoon).

Dan gaat men over tot de installatie, dat kan onder begeleiding van een Blaaskapel, of eigen muziek zacht te laten spelen, kan ook zonder dat is naar eigen inzicht, doch het blijft altijd leuk als het Alaaf erop in haakt.

De aanvang van de installatie gaat als volgt:


01. Als eerste wordt omhangen de Keten, dit als van de verbondenheid naar de aanwezige Onderdanen,

      en van al de activiteiten welke onder Zijn/Haar gezag zullen plaatst vinden.

02. Dan wordt omhangen de Mantel/Cape der Liefde welke aangeeft dat alles wat er plaatst vindt met

      Liefde bedekt tijdens Zijn/Haar uitvoering van de Prinselijke taken.

03. Hierna volgt de Steek/Tiara ten teken van waardigheid, en plaatst men ook de veren ten teken van

      IJdelheid.

04. Nu worden de Hanschoenen aangereikt, en aangedaan ten teken van Reinheid.

05. Als laatste wordt de Scepter overhandigd, de Scepter waarmee hij/zij zal regeren over het Narren Rijk.

06. Wanneer deze taken zijn uitgevoerd dan wordt Hij/Zij gepresenteerd als de nieuwe Zijne Doorluchtige

      Hoogheid /Hare Doorluchtige Hoogheid welke het carnaval binnen de vereniging gaat leiden, en

      natuurlijk wordt er een naam toe gevoegd aan de persoon die Hij/Zij zal dragen tijdens het komende jaar.

07. Hierna kan men overgaan van een aantal benoemingen welke van belang zijn om de vereniging in zijn

      geheel te presenteren, o.a te denken Adjudant, Page, Hofdame of een te bedenken titel om het te

      completeren.

08. Ook kan men een Raad van Elf installeren, of nieuwe Raadsleden benoemen, welke dan worden

      opgenomen in het geheel, zo dat alles weer compleet is.

09. Men kan ook nog een Proclamatie opstellen waarin men 11 punten opsomt welke betrekking heeft op de

      verkozen Prins(ses) en zijn /haar omgeving.


Na dit gedaan hebbende gaat de Zijne / Hare Doorluchtige Hoogheid over tot het Onderscheiden van zijn/haar staf , de raadsleden en het bestuur van de vereniging, en eventuele andere gegadigden.( Daarin is men vrij van handelen).


Als deze van toepassing is, wordt deze gelezen voordat men overgaat tot het onderscheiden.


Hopende dat wij u hiermede indicatie kunnen geven, waarin u vrij bent om ernaar te handelen, en ook een leidraad kan zijn waarin u ook uw voordeel kan doen om van dit alles een leuk spel te kunnen maken, want dat is carnaval in zijn geheel met als uitgang punt Vriendschap en Verbroedering.

Nogmaals een ieder is vrij om het Protocol naar eigen inzicht en wijze uit te voeren.


Met vriendelijke Groet en Driemaal Alaaf.

F.E.N. Nederland.