Nieuws Dagelijks BestuurGoedendag, hierbij stel ik mij graag even aan u voor.


Mijn naam is Jurriaan Ibes, ben inmiddels 50 jaar jong.

Ik werk in de zorg en ben onlangs voorzitter geworden van F.E.N. regio midden Nederland

Mijn leven bestaat ook grotendeels uit carnaval. Ik kom uit een grote familie, waar mijn opa president en prins is geweest. Ook is hij enige jaren aangesloten geweest bij F.E.N. Helaas is daar alle informatie over verloren gegaan. Mijn ooms en tantes, en later ook mijn nichtje hebben gedanst in de diverse dansgardes.

Zelf ben ik nog een korte tijd voorzitter geweest van een dansgarde. Doordat we geen trainers konden vinden is deze vereniging gestopt.

Zelf ben ik al velen jaren lid van Carnavals vereniging Het Geberste Kruukske in Nijmegen. Daar was ik senator, zat in de raad van 11 en in de diverse commissies zoals de optocht, onderscheidings- en pronkfittings commissie.

De Geberste Kruukske is een onderafdeling van de Kolping vereniging internationaal. Die ook weer veel carnavals verenigingen in Duitsland hebben, waaronder een zeer hechte vriendschap met de Siegburger Funken Blau-weiss 1859ev.


Ik  ben inmiddels al 25 jaar officier van de Funken Blau-weiss. Mijn taken in deze vereniging zijn het onderhouden van de contacten met Nederlandse carnavals verenigingen, en waar ik verantwoordelijk ben voor de dansgroepen, en die onder de aandacht breng bij de diverse verenigingen in Nederland, zoals oa het prinsentreffen in Nijmegen, of als hooft act in de gala avonden van de diverse verenigingen.

Verder ben ik nog commissaris in het bestuur van Het Geberste Kruukske. Daar zijn mijn taken voorzitter van de sponsor commissie en de contacten onderhouden met Siegburg, en met Kolping carnaval Goch.


Tot zover een indruk van mij .

Ik hoop u waneer het kan, en de Corona regels het toelaten, u graag te ontmoeten op een of andere Carnavalsmiddag of -avond.


Met een 3x alaaf 

Jurriaan Ibes 

Regio voorzitter F.E.N. Midden Nederland.Overdracht Penningmeesterschap DB vergadering April '21


Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Federatie te Delft op 18 april 2021, heeft de overdracht plaatsgevonden van het penningmeesterschap van de vereniging.

Tom van der Salm droeg zijn functie over aan Gerald Doene, met het omhangen van de ambtsketting van de penningmeester.

Gerald heeft reeds 45 jaar ervaring in het carnaval. Rv 11 en vele termijnen als Prins, en later als oprichter van de Zeeuwse Carnavals Federatie ZeeCaf.


Het bestuur bedankte de oud penningmeester voor zijn jarenlange inzet voor de federatie met een cadeau, en benoemde de oud-penningmeester tot Ere-Lid, die daarmee zeer verheugd was.
Afscheid Redacteur Lex Tissing  November 2020

Lex Tissing gaf vorig jaar al aan te stoppen van wege zijn gezondheid, maar stelde het uit om dat hij toch nog betrokken wilde blijven, en nadat hij toch al enkele taken had afgestoten wilde hij toch nog wel blijven notuleren op de door ons gehouden vergaderingen.

Lex is al 26 jaar bij de Federatie Europese Narren, eerst als Regio Bestuur lid Midden, en nam in die tijd ook als redacteur ons blad de Nar onder zijn hoede, tevens verzorgde hij ook de Oorkondes die behoorden bij het uitreiken van de aan gevraagde Narren voor onze lid verenigingen, en voor de oud besturen van onze organisatie en ook voor de uitzonderlijke gevallen van een uitreiking.

Lex heeft ook een aantal jaren de taak van Vice President op zich genomen, welke hij met veel inzet vervulde, en nadat hij die heeft overgedragen zich weer volledig ingezet voor de Regio Midden.

Nu is dan het moment dat het voor hem niet meer is te doen,  door veel lichamelijk ongemak en gaf mij te kennen dat het afscheid definitief is, dat was voor hem wel een emotionele beslissing, daar heeft hij wel lang over na moeten denken om die stap te zetten.

Nadat ik dat bericht had ontvangen heb ik contact opgenomen met de leden van het Dagelijks Bestuur, wat wij nog voor hem konden betekenen voor zijn grote verdienste binnen de Federatie Europese Narren, Nederland, daar zijn wij unaniem overeen gekomen Lex te benoemen tot Ere Lid van F.E.N. Ned.

Door de Corona is het niet mogelijk dit te laten plaats vinden in een gezamenlijke bijeenkomst vandaar dat wij hebben besloten om dat op de aanvang datum van het carnaval te doen, en dat is 11-11- 2020 bij de opening van het cultureel gemeengoed carnaval.

Ik ga samen met Stef bij hem langs, een afspraak gemaakt met hem dat wij een kop koffie komen doen, om een uur of twee daar wij samen even ergens naar toe moesten en dan toch bij hem in de buurt waren.

Vanmiddag om 14.00 uur stonden Stef en ik voor de deur van Lex, wij waren in het Blauw Grijs, we belden aan en hij deed de deur open en keek verbaasd daar wij in het pak waren, ik vertelde hem dat Stef en ik naar een opening van een vereniging zijn geweest van wege de start van het carnaval seizoen.

We werden hartelijk ontvangen, en met een bakkie erbij hadden wij een leuk gesprek over het carnaval in het algemeen, en van daar uit stuurden we aan op zijn 26 jaar carnaval bij de Federatie daar heeft hij ook enorm veel plezier aan beleefd, en zij dat hij alles ook met veel inzet heeft gedaan, en het niet had willen missen, maar dat hij het erg jammer vond dat hij nood gedwongen moest stoppen van wege zijn groot ongemak aan zijn handen, en dat hij ook wel wat problemen heeft met zijn ademhaling al met al jammer dat besluit te moeten nemen.

Nadat wij het verhaal van Lex te hebben aangehoord, vertelde ik heb dat wij een leugentje hadden bedacht, daar wij in pak Blauw Grijs bij hem op bezoek waren, en dat het Dagelijks Bestuur van mening was om Lex te benoemen tot Ere Lid van verdienste van de F.E.N. Nederland als dank voor al het geen hij voor ons heeft betekend, daar zullen velen onder ons het wel mee eens zijn.

Hij was zeer verrast en werd emotioneel toen wij een Schild en een Oorkonde overhandigden, er kwamen wat traantjes mooi om te zien dat hij zeer verguld was met dit gebaar.

We hebben nog een foto gemaakt, en nog wat na gebabbeld, en hebben wij we afscheid genomen, dat is dan weer een mooie afsluiting van de dag, en dat op 11-11-2020 .

 

Met carnavaleske groet, Stef en Jan


In Memoriam

Henk Verheijen

Voor het vele goede werk dat Henk gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan, zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Nieuwe voorzitter FEN regio midden Nederland